13 november 2015

VärdsDiabetesDagen

den 14 november är det Värdsdiabetesdagen..... knepigt har ju diabetes alla dagar ;)

men för att upplysa de oupplysta o jag lovar de är många.....ATT-Leva-Med-Diabetes
Stick-i-FingretBloddroppeSVIDABlåmärkenKolhydratsräkning
FrukosttestSprutaLunchStick-i-FingretSprutaSTRESSsjukdom
AUOTOIMUNkallsvettasMiddagsStick-i-FingretSPRUTA
rättmatkvällsStick-i-FingretNattsprutaLågtBlodsocker
HögtblodsockerRUTINERMätareSPRUTORblek
TRÖTThuvudvärkTÖRSTkissenödig

Vi med diabetes är typer i olika lag lika men ändå olika, Diabetesen ökar med en läskig fart inte bara typen 2 som har mycket med livsstilen att göra ( men det är inte hela sanningen där heller)
  barn o ungdomsdiabetesen ökar ..Lavinartat!!
utan bot drabbas än fler. Ärftlighet o gener ligger mycket bakom alla typer..... Alla följd sjukdomar som kommer i Diabetesens spår ..blödningar i ögat nedsatt njurfunktion o mycket annat.
Diabetes oavsett vilken typ man är så är den felbehandlad dödlig!
Vi diabetiker är av typer 1 ..2...LADA...Graviditetsdiabetes  finns säkert några till...Vi är inte äckliga för vi måste ta vårt blodprov innan mat på en ex resturang!
vi är inte äckliga för att vi måste ta en spruta med insulin
o jag är inte dum i huvudet för att jag river upp ett kakpaket...öppnar en jucie flaska o dricker glupskt...jag gör det för jag inte ska hamna i Koma!

Diabetiker måste ha medicinering...o i  vissa fall massa socker här o nu!
och det kan drabba DIG! eller ditt barn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar